VUK 509 No.lu e-Fatura Yeni Tebliğ

 

09 sıra no ile 19.10.2019 tarihinde yeni Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayınlandı.

Bu tebliğ ile birlikte aşağıdaki tebliğler yayından kaldırılmış oldu.397 Vergi Usul Tebliği, 415 Vergi Usul Tebliği, 421 Vergi Usul Tebliği, 433 Vergi Usul Tebliği, 462 Vergi Usul Tebliği, 463 Vergi Usul Tebliği

509 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin tamamı için tıklayınız.

Genel Detaylar;

509 Nolu Tebliğ İle Temel Olarak Yapılan Değişiklikler;Yayınlanan 509 sıra numaraları yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-Fatura zorunlu geçiş için ciro sınırı 10 Milyon TL den 5 Milyon TL ye indirilmiş oldu.

e-Fatura mükelleflerine e-Arşiv Fatura zorunluluğu gelmiş oldu.

e-Müstahsil Makbuzu zorunlu hale gelerek, zorunlu e-Müstahsil uygulamasına dahil olanlara e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye de zorunlu hale geldi.

5957 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE KOMİSYONCU VEYA TÜCCAR OLARAK MEYVE VE SEBZE TİCARETİYLE İŞTİGAL EDENLER CİRO SINIRI OLMAKSIZIN E-MÜSTAHSİL MÜKELLEFİ OLMAK ZORUNDA.

e-Serbest Meslek zorunlu oldu.

e-Gider Pusulası, e-Sigorta Poliçesi, e-Dekont, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Yolcu Listesi yeni çeşit e-Belge ürünü olarak tebliğde yer aldı.

Diğer Önemli Değişiklikler;

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler (zorunluluk kapsamı dışındakiler ) 1.1.2020 den itibaren düzenledikleri fatura tutarının vergiler dahil 30.000 TL yi aşması halinde ( vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından 5.000 TL ) düzenleyecekleri faturaları GİB in açacağı ilave fatura portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlemek zorundadırlar. Bu mükelleflerin e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olması veya bu faturaları Özel Entegratör üzerinden düzenlemesi gerekmemektedir.

e-Arşiv Fatura uygulamasında karekod veya barkod uygulamasına geçilecek,

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulaması dahil olup ÖKC kullanımından muaf olan mükellefler 500 TL ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait belgelerde müşteri adı bölümüne NİHAİ TÜKETİCİ yazılabilmelisinin önü açılmıştır. Bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar parekende satış fişi veya ÖKC fişi olarak geçerlidir.

e-Fatura üzerinden düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanın saat ve dakika olarak yer alması halinde bu e-faturaların çıktısı irsaliye olarak kullanılabilmektedir. Ancak üzerinde İrsaliye yerine geçer ifadesinin yazılması ve şirket yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılması zorunludur.